Børnevaccination

Alle børn i alderen 0-5 år tilbydes 7 helbredsundersøgelser hos familiens læge.

Fra 6 års alderen og frem foretages de forebyggende helbredsundersøgelser af skolelægen.

Alle børn og unge tilbydes gratis vaccination mod en række sygdomme hos familiens læge.

Det er frivillig, om man vil lade sit barn undersøge og vaccinere, begge dele er gratis.

Det er imidlertid meget vigtigt for jeres barns sundhed, at vaccinationsprogrammet følges, og at I tager imod tilbudet om forebyggende helbredsundersøgelser.

Lægen kan fortælle jer mere om, hvorfor jeres barn bør vaccineres, og om der er bivirkninger.

I skemaet kan du se, hvornår jeres barn skal undersøges og vaccineres.

Obs. Obs.

Ændringer i vaccinationsprogram

Indpasning i det ændrede vaccinationsprogram

Fra medio februar 2016 vil børn, der begynder på børnevaccinationsprogrammet blive vaccineret med en vaccine, der – udover beskyttelse mod difteri, stivkrampe, kighoste, polio og Hæmophilus influenzae B-infektion – også beskytter mod hepatitis

Børn som påbegynder vaccination i det midlertidige børnevaccinationsprogram med hexa-valent vaccine.

Det midlertidige børnevaccinationsprogram er beskrevet her:

Alder Vaccination Børneundersøgelse
5 uger
3 mdr. DiTeKiPolHibHbv1 + PCV2
5 mdr. DiTeKiPolHibHbv + PCV
12 mdr. DiTeKiPolHibHbv + PCV
15 mdr. MFR3
2 år
3 år
4 år MFR
5 år DiTeKiPol revaccination
12 år MFR4
Piger 12 år HPV (2 gange)5
Kvinder fra 18 år, som ikke er beskyttet mod røde hunde Røde hunde6

1 DiTeKiPolHibHbv: Difteri – Stivkrampe – Kighoste – Polio – Haemophilus influenza type b -Hepatitis B
2 Pneumokok
3 MFR: Mæslinger – Fåresyge – Røde hunde
4 Til børn som er ældre end 4 år pr. 1. april 2008. Ophører 1. april 2016
5 HPV: Livmoderhalskræft (Human Papillomavirus) Se EPI-NYT 2/16
6 Der gives MFR vaccine

Som en del af det danske børnevaccinationsprogram vil 12-årige piger nu blive tilbudt en HPV-vaccine, der dækker flere HPV-typer.

Statens Serum Institut har netop afsluttet et udbud om en ny vaccine, og vinderen blev en såkaldt ni-valent type, der beskytter mod 90 % af de typer af HPV, der giver livmoderhalskræft. Vaccinen bliver markedsført under navnet Gardasil 9.

Den nye HPV-vaccine kommer på et tidspunkt, hvor alt tyder på, at den nedadgående vaccinationskurve er knækket, og at flere piger nu bliver HPV-vaccineret.